Certificatele de carbon – un venit suplimentar pentru fermierii și agroholdingurile din Moldova

Veste bună pentru fermierii și agroholdingurile din Republica Moldova. Acum ei pot beneficia de programul de certificare privind sechestrarea carbonului în sol – AgreenaCarbon, primul program de certificare a sechestrării carbonului din sol din Europa, reprezentat în Republica Moldova de compania Proteh Agro SRL.

Oficial, acest program a fost lansat în Moldova în anul 2020. La moment, la program participă aproximativ 30 de fermieri și agroholding-uri din Republica Moldova, ce cuprind peste 150 de mii de hectare. 

Principiul de colaborare este cât se poate se simplu: fermierul se înscrie în program, cu ajutorul partenerului oficial Proteh-Agro SRL; semnează un contract direct de lungă durată cu compania de certificare; anual sunt cuantificate cantitățile de CO2 sechestrate și sunt eliberate certificate valide de carbon, care ulterior pot fi vândute pe piața voluntară a certificatelor de carbon. 

La moment, prețul estimativ al unui certificat este de aproximativ 25 de euro per certificat.

Fiecare certificat este echivalent cu o tonă de CO2 sechestrată. Cantitatea de certificate obținute variază în funcție de: practicile agricole, utilizarea fertilizanților și substanțelor de protecție a plantelor și uz fitosanitar.

Astfel, pe parcursul unui an agricol, de pe un hectar de teren agricol pot fi obținute în jur de 0,5-3,5 certificate de carbon. 

Adaosul de certificate se obține prin tranziția la agricultura conservativă, practicarea culturilor de acoperire, utilizarea fertilizanților organici (în loc de cei chimici) sau pe bază de microorganisme simbiotice, minimizarea cantității de pesticide.

Cuantificarea cantității de carbon sechestrat se face în fiecare an agricol în ansamblu pe fermă. Chiar dacă fermierul nu practică agricultura conservativă și nu are culturi de acoperire, acesta poate participa la program dacă cantitatea de carbon sechestrată pe solele lui unde el practică Mini-Till sau No-Till o depășește pe cea eliminată în atmosferă de pe solele unde are arătură convențională.

„Prioritate la înscriere în program o au fermierii care doresc să realizeze tranziția de la agricultura convențională la cea conservativă. Atunci când se realizează o analiză a întreprinderii, se stabilește cantitatea de carbon per gospodărie. Respectiv, un fermier poate avea cinci câmpuri pe care implementează sistemul Mini-till, trei dedicate No-till și două pe care realizează arătura. Pentru câmpurile arate acesta va avea o balanță negativă la capitolul cantitățile de carbon sechestrate, cantitate ce urmează a fi scăzută din cantitatea totală acumulată de pe cele zece câmpuri în gestiune. În fond, însă, obținem o balanță pozitivă. Având însă pe câmpurile arate culturi de acoperire sau culturi cu o perioadă lungă de vegetație, acesta poate indica o balanță pozitivă”, explică Andrei Pavlenco, administratorul Proteh-Agro.

La înscrierea în program, fermierul trebuie să dețină dreptul de folosință (contracte de arendă a pământului) sau proprietate pe terenurile înscrise în program, pe o perioadă de cel puțin 5 ani și mai mult.

Pe parcursul valabilității contractului există o flexibilitate în gestiunea terenurilor, astfel unele sole pot fi excluse din program, altele, noi, pot fi incluse. 

„Pe platformă se includ datele privind terenul și unele previziuni privind sola respectivă. Pentru a estima corect cantitatea de carbon sechestrată pe platformă, după recoltare, se introduc datele reale din câmp. Dacă fermierii își doresc să facă parte din program în anul curent de gestiune, trebuie să avem introduse pe platformă toate datele despre câmp până la inițierea recoltării”. 

Cantitatea de certificate obținute variază între 0,5 și 3,5 certificate și poate să difere de la an la an, chiar în cadrul unei gospodării. 

„În medie, o întreprindere agricolă ce practică o agricultură mixtă (convențională și conservativă), fără culturi de acoperire, administrând îngrășăminte minerale de origine chimică poate obține de la 0,5 până la 1,5 certificate. Dacă pe aceste sole se cultivă culturi de acoperire se adaugă 0,5-1 certificate. Dacă sunt substituite îngrășămintele de origine chimică cu cele organice sau dăm prioritate în cazul culturilor de acoperire celor fixatoare de azot și solubizatoare de fosfor se mai adaugă 0,5 certificate. Numărul maxim de certificate ce poate fi obținut, din experiența fermierilor din țările vecine, este de 3,5 certificate”. 

După finalizarea anului agricol, când culturile sunt recoltate, date reale de pe fiecare câmp vor fi trecute pe platformă.

Mai departe urmează procedura de verificare a datelor introduse – vizite fizice la fața locului sau analiza spectrală. 

După datele introduse sunt validate, urmează eliberarea certificatelor. Obținând certificatele, fermierul poate alege să le păstreze sau să le vândă unor organizații instituționale sau private.

La toate etapele de lucru cu programul AgreenaCarbon, alături de fermieri și agroholding-uri, pentru consultanță este echipa partenerului oficial – Proteh Agro SRL.